เปลี่ยนแบตเตอรี่

นอกสถานที่ 24 ชม.

phone 089-485-2222

มีสาขามากกว่า 70 สาขา

ครอบคลุมทั่วประเทศเร็วๆ นี้

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

     ควรทำการติดตั้งแบตเตอรี่ตามคู่มือติดตั้งรถยนต์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์อันเนื่องมาจากการติดตั้งผิดวิธี

     *เมื่อถอดสายไฟขั้วแบตเตอรี่ออกจะส่งผลให้้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าภายในรถยนต์ขาดพลังงานไฟฟ้าและดับลง จึงจำเป็นต้องทำการตั้งค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ใหม่

     1. การจัดการก่อนติดตั้งแบตเตอรี่
         ก่อนเริ่มการติดตั้งแบตเตอรี่ ให้ทำการลดไฟฟ้าสถิตโดยการสัมผัสที่ตัวถังรถยนต์บริเวณที่เป็นโลหะ เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันและถุงมือขณะทำการติดตั้งแบตเตอรี่

     2. ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
         2.1 ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก
                *กรุณาปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟโดยเปลี่ยนปุ่มไปที่ตำแหน่ง OFF
         2.2 ถอดสายไฟฟ้ายึดขั้วลบ
         2.3 ถอดสายไฟฟ้ายึดขั้วบวก
         2.4 ถอดอุปกรณ์ยึดจับแบตเตอรี่
         2.5 นำแบตเตอรี่ออก
                *หากกรณีสายไฟบริเวณตัวยึดจับขั้วแบตเตอรี่สกปรกแนะนำให้ทำความสะอาด โดยใช้้แปรงขดลวดหรือกระดาษทราย เป็นต้น

     3. วิธีการติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่
         กรุณาติดตั้งตามขั้นตอนดังนี้
         *ควรระวังความแน่นของการขันตัวสวมขั้วแบตเตอรี่ ซึ่งหากทำการขันตัวสวมขั้วแบตเตอรี่แน่นมากเกินไปจะทำให้ขั้วเสียหายเกิดการรั่วไหลของน้้ำกรด (คราบผงสีขาวที่เกิดขึ้น เป็นต้น)
         *ให้ทำการขันน๊อตให้แน่นในระดับที่สายยึดขั้วไม่สามารถหมุนได้
         3.1 กรุณาวางแบตเตอรี่ไว้บนแท่นยึดและยึดให้แน่นด้วยอุปกรณ์จับยึด
                *กรณีที่มีปลอกหุ้มขั้วที่แบตเตอรี่ใหม่ให้ดึงปลอกหุ้มขั้วออกแล้วนำไปติดตั้งที่ขั้วแบตเตอรี่ที่ทำการเปลี่ยน
                *กรณีมีหูจับหรือสายเชือกคล้องที่แบตเตอรี่ใหม่ให้ดึงออกในขณะทำการติดตั้ง
                *กรณีที่มีฝาป้องกันแบตเตอรี่ยึดติดอยู่ให้ยึดติดไว้ตามเดิม
         3.2 ยึดสายต่อขั้วบวกที่ขั้วแบตเตอรี่บวกโดยขันที่น๊อตตัวเมียให้แน่น
         3.3 ยึดสายต่อขั้วลบที่ขั้วแบตเตอรี่ลบโดยขันที่น๊อตตัวเมียให้แน่น
                *แนะนำให้ทาจาระบีกันสนิมบริเวณที่เป็นโลหะของการต่อยึดขั้วเนื่องจากจะช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้
         3.4 กรณีที่มีฝาครอบขั้้วติดอยู่ในรถกรุณาติดฝาเดิม
                *ห้ามลืมเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ทิ้งไว้ในห้้องเครื่องยนต์หรือที่อื่นๆ

     4. การจัดการแบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้ว
         แบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้วภายในแบตเตอรี่ยังคงหลงเหลือพลังงานไฟฟ้าและของเหลว (น้ำกรด) ในตัวแบตเตอรี่อยู่ ให้รีบทำการนำแบตเตอรี่ส่งร้านที่ซื้อแบตเตอรี่ใหม่มา