เปลี่ยนแบตเตอรี่

นอกสถานที่ 24 ชม.

phone 089-485-2222

มีสาขามากกว่า 70 สาขา

ครอบคลุมทั่วประเทศเร็วๆ นี้

แบตเตอรี่ขั้ว R หรือ L สังเกตุจากอะไร?

     แบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้

     1. สังเกตุจากโค้ดรหัสที่พิมพ์บนตัวแบตเตอรี่
         โดยโค้ดที่พิมพ์จะมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้
         มาตรฐาน JIS เก่า (เช่น NS40, NS60, N50, NS100, N120 เป็นต้น)
         มาตรฐาน JIS ใหม่ (เช่น 38B19, 42B20, 55B24, 80D26, 95D31, 95E41 เป็นต้น)
         สำหรับแบตขั้วลอย ให้สังเกตุจากอักษรต่อท้ายโค้ดดังกล่าว ปกติถ้าไม่มีอักษรระบุ L จะเป็นขั้ว R แต่หากมีระบุไว้ก็ให้รับรู้ว่าเป็นขั้ว L หรือ R ตามที่ระบุได้เลย
         สำหรับแบตขั้วจม โดยปกติจะเป็นขั้ว L และไม่มีอักษรต่อท้ายโค้ด ส่วนถ้าเป็นขั้ว R จะมีอักษรต่อท้ายระบุไว้ว่าเป็นขั้ว R

     2. ให้ดูแบตเตอรี่โดยหันด้านที่ไม่มีขั้วเข้าหาตัว แล้วดูจากตำแหน่งขั้วบวกว่าอยู่ทางซ้ายหรือขวา

ตัวอย่างการดูขั้วแบตเตอรี่