เปลี่ยนแบตเตอรี่

นอกสถานที่ 24 ชม.

phone 089-485-2222

มีสาขามากกว่า 70 สาขา

ครอบคลุมทั่วประเทศเร็วๆ นี้

ข้อควรปฏิบัติเมื่อแบตเตอรี่พลังงานหมด

     กรณีที่ตาแมวแสดงสัญลักษณ์ สีแดง/สีดำ (เติมน้ำกลั่น/เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่) ห้ามทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หรือทำการประจุไฟฟ้าโดยการพ่วงสายไฟเข้ากับรถยนต์คันอื่น ให้รีบทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยทันที

     1. การสตาร์ทเครื่องโดยสายต่อพ่วง
         *วิธีการปฏิบัติที่ระบุนี้เป็นตัวอย่างสำหรับรถยนต์ทั่วไป รายละเอียดส่วนลึกให้ทำการศึกษาจากคู่มือของรถยนต์รุ่นนั้นๆ
         1.1 ให้ขอความช่วยเหลือจากรถยนต์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า (12 โวลต์หรือ 24 โวลต์) และความจุเท่ากันหรือมากกว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่กับรถยนต์คันที่ประสบปัญหา (รถยนต์ที่แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าหมด)
         1.2 ให้ทำการดับเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ให้ความช่วยเหลือ
         1.3 ให้ทำการต่อสายไฟฟ้าพ่วงตามลำดับดังนี้
                1.3.1 นำสายต่อพ่วงสีแดงคีบที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่หมด
                1.3.2 นำสายต่อพ่วงสีแดงข้างที่เหลือคีบที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่ไฟเต็ม
                1.3.3 นำสายต่อพ่วงสีดำคีบที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ที่ไฟเต็ม
                1.3.4 นำสายตอพ่วงสีดำข้างที่เหลือคีบที่โลหะเปลือยของรถคันที่แบตเตอรี่หมด เช่น น๊อตตัวผู็ ฮุคที่ยึดติดกับเครื่องยนต์ เป็นต้น
         *ไม่แนะนำให้คีบสายต่อพ่วงสีดำที่ขั้วลบของแบตเตอรี่รถคันที่มีปัญหา
         *ให้ทำการยึดสายไฟฟ้าพ่วงให้แน่นหนา ไม่หลวมหรือหลุดออกและควรระวังไม่ให้สายไฟฟ้าพ่วงพันเข้ากับพัดลมระบายอากาศและสายพานเครื่องยนต์
         1.4 สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ให้ความช่วยเหลือและเร่งรอบให้สูงขึ้นเล็กน้อย
         1.5 สตาร์ทเครื่องรถยนต์คันที่มีปัญหา
         1.6 ถอดสายต่อพ่วงไฟฟ้าที่ต่ออยู่ออกโดยเรียงลำดับในการถอดกลับกันกับขั้นตอนที่ 1.3
         1.7 เข้ารับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยร้านตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่หรือศูนย์บริการรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด

     2. การประจุไฟโดยใช้เครื่องประจุไฟ
         กรณีที่ทำการประจุไฟโดยเครื่องประจุไฟ ให้ทำการถอดแบตเตอรี่จากตัวรถยนต์ ตามคู่มือโดยอ้างอิงวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จากนั้น ทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้เครื่องประจุไฟฟ้าที่แนบมา การตั้งกระแสไฟฟ้าในการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ ให้ทำการเลือกกระแสไฟฟ้าสำหรับประจุไฟฟ้าปกติตามคู่มือ
         *ห้ามแร่งการประจุไฟฟ้าหรือทำการประจุไฟฟ้าแรงดันสูง
         *ระวังอย่าให้เกิดไฟฟ้าสถิตหรือประกายไฟ เนื่องจากจะเป็นสาเหตุทำให้เกินการระเบิด